ประเมินราคา

ในด้านการประเมินราคา   เรามีบริการที่ยุติธรรมและเป็นกลางในด้านการประเมินราคามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท    และหลากหลายวัตถุประสงค์  เช่น  เพื่อการซื้อขาย   ไปจนถึงเพื่อใช้ประกอบการรายงานบัญชีงบดุล  และวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมายมาก

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราล้วนแต่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน  ในด้านการประเมินราคามูลค่าอสังหาริมทรัพย์   ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสำหรับผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ผู้กู้  และผู้ให้กู้  การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบการรายงายงบดุล  หรือการซื้อขายทรัพย์สิน     เราจึงมีความยุติธรรมและเป็นกลางในการประเมินราคามูลค่าของทรัพย์สิน   และเงื่อไขที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่มีหรืองบประมาณในการลงทุน

Share it